Latching Solenoids, Holding Keeping Electromagnets, KAS Brand, Yaxin Factory

AK0412L-90A22 电磁铁
AK0415L-03A02 电磁铁
AK0415L-4.8A05 电磁铁
AK0420L-06A12 电磁铁
AK0420L-06B12 电磁铁
AK0420L-06C12 电磁铁 不装滑杆,弹簧附带
AK0420L-06C12-A 单保持电磁铁 捺印位置与AK0420L-06C12 不同
AK0420L-06D12 电磁铁 与AK0420L-06A12不一样的是弹簧我司自己采购;AK0420L-06A12弹簧为客供
AK0420L-07A11.7 保持式电磁铁
AK0420S-06A10 电磁铁 单保持式电磁铁
AK0420S-08A10 电磁铁 单保持式电磁铁
AK0426L-24A150-150 电磁铁
AK0520L-12A3.6 电磁铁
AK0521S-12A07 电磁铁
AK0521S-12E4.5 电磁铁
AK0625L-06A7.5 电磁铁 单向保持式电磁铁
AK0625L-12A20-06 电磁铁
AK0625L-12A20-12 电磁铁
AK0625L-12A22 电磁铁
AK0625L-12A23-16 电磁铁
AK0625L-12A26 电磁铁
AK0625L-12A27 电磁铁
AK0625L-12B20-06 电磁铁
AK0625L-12B22 电磁铁
AK0625L-12C20-06 电磁铁
AK0625L-12C27 电磁铁
AK0625L-15A55 电磁铁
AK0625L-24A12-60 电磁铁
AK0625L-24A60-10 电磁铁
AK0625L-24A60-12 电磁铁
AK0625S-06A6.8 电磁铁 保持式电磁铁
AK0625S-12A10停用 电磁铁
AK0625S-12A18 电磁铁 DC12V
AK0625S-12C20停用 电磁铁
AK0625S-12G18 电磁铁 DC12V
AK0626L-05A10-6.5 电磁铁
AK0626L-05B10-6.5 电磁铁 与AK0626L-05A10-6.5挡片不同
AK0626S-12A28.8-28.8 电磁铁
AK0629L-05A2.5 电磁铁 与AK0629L-24A50电线和弹簧不同
AK0629L-05B2.5 电磁铁 与AK0629L-05A2.5电线不同
AK0629L-12A06 电磁铁 MOLEX防水端子
AK0629L-24A50 电磁铁
AK0726L-12A06-06 电磁铁
AK0726L-12A6.5-6.5 电磁铁
AK0729L-12A30 电磁铁 最小生产数量1K
AK0729L-24A57.6 电磁铁
AK0729L-24A57.9 电磁铁
AK0729S-12A24 电磁铁 电磁铁
AK0729S-12A6.3 保持式电磁铁 保持式电磁铁
AK0729S-12B24 电磁铁
AK0729S-12B30 保持式电磁铁
AK0934S-110A168 电磁铁
AK0934S-220A670 电磁铁
AK0934S-24A08 电磁铁
AK1037L-12A04 电磁铁
AK1037L-12A12 电磁铁
AK1037L-12A13 电磁铁 最小生产数量500
AK1037L-12A14.5 电磁铁
AK1037L-12A30 电磁铁
AK1037L-24A48 电磁铁
AK1037L-24B48 电磁铁
AK1037L-24C48 电磁铁 单保持式电磁铁
AK1037S-24A06 电磁铁
AK1126S-24A20 保持式电磁铁 两个电磁铁固定在一起。
AK1126S-24A20-20 保持式电磁铁 两个电磁铁固定在一起。
AK1240L-24A18 电磁铁
AK1240L-24A72 电磁铁
AK1240L-24B18 电磁铁
AK1240S-24A60 电磁铁
AK1253S-30A13.5 电磁铁
AK1253S-30C13.5 电磁铁
AK1253S-30D13.5 电磁铁
AK1663S-220A230 电磁铁
AK1663S-24A5.2 电磁铁 单保持电磁铁
AK1663S-24B5.2 电磁铁 和AK1663S-24A5.2区别在于铜管和挡块不同
AK2022L-06A30 电磁铁
AK2822S-05A86 电磁铁
AK2822S-05B86 电磁铁
AK2822S-05C86 电磁铁
AKB3725L-12A36 电磁铁